Nøgle

Nøgle for socialpsykiatrien

Formand for Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Ole Jespersgaard

Tlf. 25 26 83 79. E-mail: Ole.Jespersgaard[a]99454545.dk


Handicap- og psykiatrichef

Pia Kornø

Tlf: 51 16 60 15. E-mail: pia.korno[a]99454545.dk


Områdeleder for socialpsykiatrien

Anette Høg Blach

Tlf.: 99 45 50 54. E-mail: aneh[a]99454545.dk


Rusmiddelcenteret og bofællesskabet Thorvaldsensvej

Afdelingsleder:Tanja Mølgaard Møller

Tlf.: 24 91 65 41. E-mail: tanm[a]99454545.dk


Det Blå Hus (værested, beskyttet beskæftigelse og ungegruppe)

Springbrættet (samværs- og aktivitetstilbud og beskyttet beskæftigelse)

og Klub Trampolinen

Afdelingsleder: Sinne Møller Bertelsen.
Tlf.: 21 44 33 20. E-mail: sinn[a]99454545.dk


Døgninstitution Hedebo

Afdelingsleder: Kathe Korreborg Riis.

Tlf.: 99 45 59 24. E-mail: krii[a]99454545.dk

 

Socialpædagogisk Støtteteam (SKP, mentor- og bostøtteordning)

Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen

Tlf: 50 87 52 48. E-mail: inger.thorup.jensen[a]99454545.dk


Idrætsforeningen BIFOS

Formand: Peter K. Baggesgaard

Tlf:  50 46 92 29. E-mail: bifos9[a]gmail.com

Se web.


Venneforeningen for psykisk sårbare i Brønderslev kommune

Formand: Charlotte Jelsbak Jensen

E-mail: venneforening9700[a]gmail.com

Se web.Telefonrådgivningen

Tlf: 60 91 54 64 alle dage ml. 16.00 og 7.00


Brugeravisen

Fasanvej 10,

9700 Brønderslev.

E-mail:

post[a]brugeravisen.dk

Tlf: 99 45 51 80